efratiun http://efratiun.mihanblog.com 2020-09-18T17:04:16+01:00 text/html 2017-06-05T14:57:00+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon سندروم ماه رمضان چیست؟ جلوگیری از سندروم ماه رمضان http://efratiun.mihanblog.com/post/62 <p style="background: #FAE6BF;"> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.topnaz.com/</p> text/html 2017-04-12T15:00:42+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon رضا عطاران و امین حیایی در تایلند ( عکس) http://efratiun.mihanblog.com/post/61 <p style="background: #FAE6BF;">فرخ نژاد همچنین حدودا سه هفته پیش از آن (ششم مارس) عکسی سه نفره از خود، رضا <b style="color:Crimson;">عطاران</b> و عبدالرضا کاهانی با کپشن «فیلم جدید عبدالرضا کاهانی، <b style="color:Crimson;">تایلند</b>» منتشر کرده بود. رضا <b style="color:Crimson;">عطاران</b> و امین حیایی در <b style="color:Crimson;">تایلند</b> سه بازیگر مطرح ایرانی در صفحه اینستاگرامشان عکسهایی از حضورشان در <b style="color:Crimson;">تایلند</b> منتشر کرده اند. پس از حضور حمید فرخ‌نژاد و رضا <b style="color:Crimson;">عطاران</b> در <b style="color:Crimson;">تایلند</b> برای فیلمبرداری تازه‌ترین اثر عبدالرضا کاهانی، امین حیایی هم به آن‌ها پیوست. به گزارش جذاب به نقل از خبرآنلاین، امین حیایی با انتشار عکسی از خود در کنار حمید فرخ‌نژاد و رضا <b style="color:Crimson;">عطاران</b> از پیوستنش به فیلم جدید عبدالرضا کاهانی خبر داد. او در صفحه اینستاگرامش نوشت: «همراه با رضا و حمید عزیز در <b style="color:Crimson;">تایلند</b>، پشت صحنه فیلم جدید عبدالرضا کاهانی که هم اکنون مراحل فیلمبرداری را سپری می‌کند.» ظاهرا </p> <h2 style=""></h2> <h2 style=""><span style="">رضا <b style="color:Crimson;">عطاران</b> و امین حیایی در <b style="color:Crimson;">تایلند</b></span></h2> <p style="">سه بازیگر مطرح ایرانی در صفحه اینستاگرامشان عکسهایی از حضورشان در <b style="color:Crimson;">تایلند</b> منتشر کرده اند.</p> <p style="">پس از حضور حمید فرخ‌نژاد و رضا <b style="color:Crimson;">عطاران</b> در <b style="color:Crimson;">تایلند</b> برای فیلمبرداری تازه‌ترین اثر عبدالرضا کاهانی، امین حیایی هم به آن‌ها پیوست.</p> <p style="">به گزارش جذاب به نقل از خبرآنلاین، امین حیایی با انتشار عکسی از خود در کنار حمید فرخ‌نژاد و رضا <b style="color:Crimson;">عطاران</b> از پیوستنش به فیلم جدید عبدالرضا کاهانی خبر داد.</p> <p style=""> <h2 style=""><img title="رضا عطاران و امین حیایی در تایلند ( عکس)" src="http://www.jazzaab.net/user_files/2017/04/9554524_6661-jazzaab-net.jpg" alt="رضا عطاران و امین حیایی در تایلند ( عکس)" width="290" height="366"></h2> <p style=""> <p style="">او در صفحه اینستاگرامش نوشت: «همراه با رضا و حمید عزیز در <b style="color:Crimson;">تایلند</b>، پشت صحنه فیلم جدید عبدالرضا کاهانی که هم اکنون مراحل فیلمبرداری را سپری می‌کند.»</p> <p style="">ظاهرا فیلمبرداری اثر جدید عبدالرضا کاهانی که هنوز نام آن اعلام نشده است به عنوان محصول مشترک ایران و <b style="color:Crimson;">تایلند</b> آغاز شده است.</p> <p style="">دوم فروردین 96 بود که رضا <b style="color:Crimson;">عطاران</b> با انتشار عکسی از خود و حمید فرخ‌نژاد در صفحه اینستاگرامش نوشت: «با حمید خان فرخ‌نژاد… سر فیلم کاهانی…»</p> <p style=""> <h2 style=""><img title="رضا عطاران و امین حیایی در تایلند ( عکس)" src="http://www.jazzaab.net/user_files/2017/04/9554524_6663-jazzaab-net.jpg" alt="رضا عطاران و امین حیایی در تایلند ( عکس)" width="293" height="366"></h2> <p style="">یک هفته پیش از آن (15 مارس) حمید فرخ‌نژاد نیز با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش از حضور در <b style="color:Crimson;">تایلند</b> همراه با گروه فیلمبرداری خبر داد.</p> <p style=""> <h2 style=""><img title="رضا عطاران و امین حیایی در تایلند ( عکس)" src="http://www.jazzaab.net/user_files/2017/04/9554524_6662-jazzaab-net.jpg" alt="رضا عطاران و امین حیایی در تایلند ( عکس)" width="320" height="366"></h2> <p style="">فرخ نژاد همچنین حدودا سه هفته پیش از آن (ششم مارس) عکسی سه نفره از خود، رضا <b style="color:Crimson;">عطاران</b> و عبدالرضا کاهانی با کپشن «فیلم جدید عبدالرضا کاهانی، <b style="color:Crimson;">تایلند</b>» منتشر کرده بود.</p> <p> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.jazzaab.ir/</p> text/html 2017-04-12T14:47:49+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد http://efratiun.mihanblog.com/post/60 <p style="background: #FAE6BF;">عکس نوشته تبریک روز پدر   عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد   کارت پستال تبریک روز پدر متن تبریک روز پدر تصاویر تبریک روز پدر عکس نوشته احساسی تبریک روز پدر تبریک روز پدر عکس نوشته تبریک روز پدر و مرد عکس های تبریک روز پدر متن تبریک روز پدر تصاویر تبریک روز پدر عکس نوشته تبریک روز پدر عکس نوشته ویژه تبریک روز مرد جملات تصویری تبریک روز مرد و پدر عکس نوشته برای روز پدر جملکس های تبریک روز مرد کاریکاتورهای مخصوص روز پدر و مرد عکس نوشته تبریک روز پدر و مرد   </p> <p class="" style="">  <img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671262-jazzaab-net.jpg" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h2 style="">عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد</h2> <p> </p> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671264-jazzaab-net.jpg" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">کارت پستال تبریک روز پدر</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671266-jazzaab-net.jpg" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">متن تبریک روز پدر</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671268-jazzaab-net.jpg" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">تصاویر تبریک روز پدر</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671270-jazzaab-net.jpg" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">عکس نوشته احساسی تبریک روز پدر</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671272-jazzaab-net.jpg" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">تبریک روز پدر</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671274-jazzaab-net.jpg" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">عکس نوشته تبریک روز پدر و مرد</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671276-jazzaab-net.jpg" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">عکس های تبریک روز پدر</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671278-jazzaab-net.jpg" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">متن تبریک روز پدر</h3> <p style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671262-jazzaab-net.jpg0" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">تصاویر تبریک روز پدر</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671262-jazzaab-net.jpg1" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <p style="">عکس نوشته تبریک روز پدر</p> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671262-jazzaab-net.jpg2" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">عکس نوشته ویژه تبریک روز مرد</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671262-jazzaab-net.jpg3" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">جملات تصویری تبریک روز مرد و پدر</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671262-jazzaab-net.jpg4" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">عکس نوشته برای روز پدر</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671262-jazzaab-net.jpg5" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">جملکس های تبریک روز مرد</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671262-jazzaab-net.jpg6" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">کاریکاتورهای مخصوص روز پدر و مرد</h3> <p class="" style=""><img title="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد" src="http://jazzaab.net/user_files/2017/04/1491671262-jazzaab-net.jpg7" alt="عکس نوشته های مخصوص تبریک روز پدر و مرد"></p> <h3 style="">عکس نوشته تبریک روز پدر و مرد</h3> <p> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.jazzaab.ir/</p> text/html 2017-04-03T05:48:47+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon تبادل لینک http://efratiun.mihanblog.com/post/59 <div align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b> تبادل لینک </b><br>امروز قصد داریم به معرفی یک سایت اصلی و مرجع برای <b><a href="http://60link.com/" target="_blank" title="تبادل لینک">تبادل لینک </a></b>وبلاگ و سایت دوستان بپردازیم.<br>سایتی که امروز به شما دوستان وبلاگ نویس معرفی میکنیم .سایت <b>http://60link.com/</b> می باشد که شما میتوانید وبلاگ خود را دراین سایت به بقیه بشناسید و بازدید خود را به صورت قابل ملاحضه ای افزایش دهید.و <b><a href="http://60link.com/" target="_blank" title="تبادل لینک رایگان">تبادل لینک رایگان </a></b>برای وبلاگ یا وب سایت خود انجام دهید.<br>در این سایت <a href="http://60link.com/" target="" title="تبادل لینک اتوماتیک"><b>تبادل لینک اتوماتیک&nbsp;</b></a>&nbsp; و کاملا رایگان و هوشمند انجام میشود و این سایت اصلی تبادل لینک برای سایت و یا وبلاگ می باشد.<br></font><font size="2"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="st">بهترین سایت <em>تبادل لینك</em> رایگان برای انواع چت روم ها و سایت ها و وبلاگ ها<br><br></span></font></font></div><div align="justify"><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://60link.com/" target="" title="سایت تبادل لینک "><img src="http://60link.com/Images/link.jpg" alt="تبادل لین" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font><br></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><p dir="RTL"><font size="2">&nbsp;- با تبادل لینک علاوه بر اینکه کاربران دو سایت با هم دیگر آشنا می شوند، رنکینگ سایت شما نیز در موتور های جستجوگر وب بالا می رود. همانگونه می دانید جستجوگرها امروزه اصلی ترین درگاه جذب کاربر به حساب می آیند.</font></p> <p dir="RTL"><font size="2">&nbsp;- از طریق <b>تبادل لینک </b>آمار سایت شما افزایش پیدا می‌کند, همچنین موتور جستجوی گوگل به <b>تبادل لینک </b>اهمیت زیادی می‌دهد و اگر با سایت های مرتبط با موضوع خودتون تبادل لینک کنید Page Rank شما و همچنین ورودی شما از موتورهای جستجو بیشتر می‍‌شود</font></p><br><font size="2"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="st"><em>تبادل لینک</em> اتوماتیک و رایگان و خودکار 3 طرفه <em>لینک</em> با تمام وب سایت ها- توسط این سایت می توانید با صد ها سایت همکار ما <em>تبادل لینک</em> داشته باشید.<br></span>تبادل لینک که از مقوله های مهم می باشد شما میتوانید به صورت رایگان <b><a href="http://60link.com/" target="_blank" title="تبادل لینک وبلاگ">تبادل لینک وبلاگ </a></b>هوشمند انجام دهید.</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> اگر به دنبال این هستید وبلاگ و یا سایت خود را برای افزایش بازدید و رتبه در سایت های <b>تبادل لینک </b>ثبت نمایید ما به شما تبادل لینک اتواتیک <b>http://60link.com/</b>را پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر به سایت روبرو مراجعه نمایید و لینک خود را در سایت ثبت کرده و مطالبتان ایندکس شود.<br>عکس از <b>تبادل لینک سایت</b><b> </b>در بالا می بینید.به این سایت که سایت مرکزی تبادل لینک می باشد مراجعه کنید و لینک خود را <b>رایگان</b> و به صورت کاملا <b>هوشمند و اتوماتیک </b>ثبت کنید و بازدید خود را افزایش دهید.</font></font> text/html 2017-03-23T08:03:46+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon چگونه رتبه آلکسای سایت خود را بهبود بخشیم http://efratiun.mihanblog.com/post/57 <div class="body align"><div class="cnt"> <p>ایران رنک یک سایت بازدید ساز &nbsp;و تبادل بازدید میباشد که کاربر میتواند با فعالیت مداوم در سایت باعث بهبود &nbsp;آلکسای سایت و وبلاگ خود شود.</p> <p><br></p> <p>چرا در سایت ایران رنک باید فعالیت کرد:</p> <p><br></p> <p>1- بهبود کسب رتبه آلکسا به صورت تضمینی :</p> <p>شما با تبلیغ در سایت میتوانید رتبه خود را در سایت الکسا بهبود دهیم</p> <p><br></p> <p>2- پشتیبانی 24 ساعته:</p> <p>پشتیبان سایت به صورت 24 ساعته &nbsp;پاسخگو است</p> <p><br></p> <p>3-پرداخت وجه در صورت نارضایتی :</p> <p>در صورتیکه در سایت ایران رنک تبلیغ نمودید و از نحوه سایت ناراضی هستید بدون پرس وجو مبلغ تبلیغ به حساب برگشت خواهد خورد.</p> <p><br></p> <p>4 - 1000 تومان هدیه عضویت در سایت</p> <p>عضویت در سایت ایران رنک رایگان میباشد &nbsp;و در صورت عضویت 1000 تومان هدیه دریافت &nbsp;خواهد نمود.</p> <p><br></p> <p>5- روشهای مختلف کسب درآمد&nbsp;</p> <p>شما میتوانید با فعالیت در سایت ، از روشهای مختلف، &nbsp;کسب درآمد نمایید.</p> <p><br></p> <p>6- خرید بازدید با قیمت مناسب</p> <p>شما میتوانید بدون فعالیت در سایت ، با قیمت مناسب بازدید واقعی &nbsp;با ای پی های متفاوت &nbsp;خریداری کنید</p> <p>http://www.iranrank.net</p> <p><br></p> </div></div> text/html 2017-03-16T07:49:54+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon خرید گیفت کارت آیتونز اپل ، گیفت کارت گوگل پلی و گیفت کارت ps4 http://efratiun.mihanblog.com/post/56 &nbsp;<p><span style="color: #000000;">به بزرگترین فروشگاه <strong>خرید گیفت کارت</strong> آنلاین خوش آمدید ، گیفت کارت یک کارت اعتباری شامل یک کد است که مختص به فروشگاه و یا برند خدماتی خاصی می باشد. با وارد نمودن کد در دستگاه خود یا سایت فروشگاهی میزبان یک اعتبار مجازی به حسابتان منتقل می شود و از طریق این اعتبار می توانید اقدام به خرید خدمات و یا کالای فیزیکی و یا دیجیتالی از آن برند نمائید. کالای دیجیتالی مانند بازی، اپلیکیشن، موزیک، فیلم، کتاب و …</span></p> <div align="center"><figure id="attachment_2011" style="width: 400px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://giftcardbaz.com/" target="_blank" title=""><img class="size-full wp-image-2011 tie-appear" src="http://giftcardbaz.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/giftcardbazdotcom-itunes.jpg" alt="خرید گیفت کارت" height="266" width="400"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #000000;"><br>خرید <b>گیفت کارت آیتونز</b> اپل ، گیفت کارت گوگل پلی و گیفت کارت ps4</span></figcaption></figure></div> <p align="right"><span style="color: #000000;">گیفت کارت در حقیقت به معنای کارت هدیه است که می توان آن را به کسی هدیه داد، اما در ایران بیشتر برای خرید های شخصی استفاده می گردد.فروشگاه</span> <a href="https://giftcardbaz.com/" target="_blank" title=""><b>گیفت کارت باز</b></a><span style="color: #000000;"> به عنوان بزرگترین وبسایت فروش انواع گیفت کارت در ایران شروع به کار کرد.</span></p> <p><span style="color: #000000;">محصولات قابل ارائه در این وبسایت به شرح زیر می باشند :</span></p> <ul><li><span style="color: #000080;"><b><a href="https://giftcardbaz.com/" target="_blank" title="">خرید گیفت کارت</a></b></span></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">گیفت کارت آیتونز</span></span></li><li><b><a href="https://giftcardbaz.com/" target="_blank" title=""><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">گیفت کارت گوگل پلی</span></span></a></b></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">خرید اپل آیدی آماده<br> </span></span></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">خرید جم کلش آو کلنز</span></span></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">گیفت کارت آمازون</span></span></li><li><b><a href="https://giftcardbaz.com/" target="_blank" title=""><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">گیفت کارت پلی استیشن</span></span></a></b></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">گیفت کارت ایکس باکس</span></span></li><li><span style="color: #000080;"><b><span style="color: #000080;">گیفت کارت اسپاتیفای</span></b></span></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">گیفت کارت استیم</span></span></li><li><span style="color: #000080;"><b><span style="color: #000080;">مینت کارت</span></b></span></li><li> <div class="name"><span style="color: #000080;">&nbsp;<span style="color: #000080;">لایسنس آنتی ویروس</span></span></div> </li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">پرفکت مانی</span></span></li><li><span style="color: #000080;"><span style="color: #000080;">وبمانی</span></span></li></ul><h2><strong><span style="color: #000000;">قبل از</span> <a href="https://giftcardbaz.com/" target="_blank">خرید گیفت کارت آیتونز</a> <span style="color: #000000;">چه باید کرد</span></strong></h2> text/html 2017-03-16T07:34:15+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon آیا برای شما هم پیش اومده ؟ کالاهایی که لازم دارین با قیمتی که خودتون دوست دارین خریداری کنید؟ http://efratiun.mihanblog.com/post/54 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آیا برای شما هم پیش اومده ؟ کالاهایی که لازم دارین با قیمتی که خودتون دوست دارین خریداری کنید؟</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مثلا یک گوشی موبایلو به جای 1 میلیون تومان <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>، 200 هزار تومان بخرین؟ یا یک وسیله کاربردی دیگه مثله دوچرخه رو به جای 2 میلیون تومان ، 500هزار تومان بخرین؟<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اصلا آیا شدنی هست این کار؟ اگه مایل هستین که بدونین چجوری میشه این کارو انجام داد پس لطفا ادامه مطلب رو مطالعه بفرمایید.</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA"><b><a href="http://netone.ir/" target="_blank" title="">مزایده</a></b> در اصل به معنای فروش جنس یا عرضه خدمات به بالاترین قیمت پیشنهادی توسط مشتری می باشد. حسن مزایده این است که شما می توانید با مبلغ کمتری جنسی را با قیمت مناسب تهیه نمایید.</span></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">گاهی وقت ها برایمان پیش آمده که در حین عبور از خیابان چشممان به یک وسیله و یا کالایی برخورد کند که توان خرید آن از عهده ما خارج باشد. فروشگاه مزایده آنلاین <b><a href="http://netone.ir/" target="_blank" title="">نت وان</a></b> در اصل با همین هدف راه اندازی شده است که شما می توانید با بررسی مزایده های موجود در سایت و دادن پیشنهادی که توان پرداخت آن را دارید ، در مزایده مورد نظر شرکت کرده و در صورت اینکه پیشنهاد شما از باقی پیشنهادات بالاتر بود ، به عنوان برنده مزایده اعلام و جنس خود را خریداری نمایید.</span></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">&nbsp;</span></b></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">در مورد روش کار نِت وان باید بیان کنیم که در این سایت از 3 روش متفاوت، خاص و پر از هیجان </span><b><a href="http://netone.ir/index.php"><span style="font-size:11.0pt" lang="FA">مزایده آنلاین</span></a></b><span style="font-size:11.0pt;color:#555555"> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:11.0pt" lang="FA">پیشنهاد مخفی</span><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span style="font-size:11.0pt" lang="FA">پیشنهاد آشکار</span><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">، </span><b><a href="http://netone.ir/time_offer_list.php"><span style="font-size: 11.0pt" lang="FA">تایم کوب</span></a></b><span style="font-size:11.0pt; color:#555555" lang="FA"> استفاده شده که شما می توانید با مراجعه به راهنما و قوانین سایت از نحوه اجرای مزایده و قوانین اجرایی مربوط به آن روش مطلع گردید.</span></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:18.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;color:#555555"><img src="http://netone.ir/netone450.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center;line-height:18.0pt;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;color:#555555"><br></span><span style="font-size: 11.0pt;color:#555555" lang="FA"></span></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">یکی از مزایای <b><a href="http://netone.ir/" target="_blank" title="">مزایده اینترنتی</a> نِت وان</b> این بوده که کالاهای عرضه شده در آن نو و در اکثر موارد دارای گارانتی شرکت های رسمی و ضمانت پس از فروش می باشند. البته ما علاوه بر این مسئله در حال حاضر دارای نماد اعتماد از مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی نیز هستیم که همین مسأله ثابت می کند که ما با پشتیبانی منظم و دقیق در خدمت شما خواهیم بود و خود را نسبت به درخواست های شما متعهد می دانیم.</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">با شرکت در <b><a href="http://netone.ir/" target="_blank" title="">حراجی اینترنتی</a></b> نِت وان به آسانی کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت پیشنهادی خودتان خریداری نمایید<br></span></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size:11.0pt;color:#555555" lang="FA">مزایده آنلاین نِت وان <br> </span></b><a href="http://netone.ir/index.php"><b><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt">NetOne.ir</span></b></a><b><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;color:#555555"></span></b></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> <p><br></p> text/html 2017-03-16T07:33:11+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon دانلود آهنگ جدید http://efratiun.mihanblog.com/post/53 <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: tahoma, arial, &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif; text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-149378" src="http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2017/01/iran-music.jpg" alt="ایران موزیک iran-music" style="margin: 5px; padding: 4px; border: 1px solid rgb(235, 235, 235); outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; max-width: 599px; height: auto;" height="500" width="500"></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: tahoma, arial, &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">سایت&nbsp;<a title="ایران موزیک" href="http://iran-music.net/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; outline: none 0px; text-decoration: none; transition: background-color 0.2s linear, color 0.2s linear;">iran music</a>&nbsp;</strong>یکی از وب سایت های فعال در زمینه&nbsp;<a title="دانلود آهنگ جدید" href="http://iran-music.net/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; outline: none 0px; text-decoration: none; transition: background-color 0.2s linear, color 0.2s linear;"><b>دانلود آهنگ جدید</b></a>&nbsp;و&nbsp;<a title="دانلود آهنگ شاد" href="http://iran-music.net/ahang-shad/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; outline: none 0px; text-decoration: none; transition: background-color 0.2s linear, color 0.2s linear;"><b>دانلود آهنگ شاد</b></a>&nbsp;می باشد که بیشتر در&nbsp; حوزه دانلود آهنگ غمگین و <a href="http://iran-music.net/1395/10/25/happy-wedding-song-2016-2015/"><b>اهنگ شاد عروسی</b></a> فعالیت داره . شما در این وب سایت می توانید با مراجعه به منویی که در سایت قرار داده شده به دسته بندی های مختلفی از انواع آهنگ ها دسترسی پیدا کنید . دسته بندی های سایت , به سه دسته بندی اصلی شامل آهنگ شاد , آلبوم جدید , تک آهنگ جدید تقسیم شده است که همین دسته بندی ها خود به چند زیرمجموعه تقسیم شده اند که برای مثال در دسته بندی آهنگ های شاد می توان به آهنگ شاد آذری ,&nbsp;<font><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline-color: initial; transition: background-color 0.2s linear, color 0.2s linear;">آهنگ شاد بندری</span></font>,&nbsp;<font><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; outline-color: initial; transition: background-color 0.2s linear, color 0.2s linear;">آهنگ شاد تولد</span></font>&nbsp;, آهنگ شاد کردی , آهنگ شاد شمالی , آهنگ شاد قدیمی , آهنگ شاد لری , آهنگ شاد شیرازی ,&nbsp; آهنگ ارکستر شاد , آهنگ شاد بی کلام , آهنگ شاد ریمیکس اشاره کرد.</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: tahoma, arial, &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify;">در سایت ایران موزیک سعی شده که نظرات کاربران در حد توان و امکان در وب سایت اعمال گردد تا موجب رضایت حداکثری کاربران از این سایت شود.</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: tahoma, arial, &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify;">یکی از مزایای جالب توجه این سایت این بوده که کاربران و یا افرادی که در زمینه موزیک فعالیت می کنند می توانند با ارسال آهنگ های خود برای مدیران سایت نسبت به انتشار آلبوم و تک آهنگ های خود از طریق این سایت اقدام کنند.</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: tahoma, arial, &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify;">از دیگر مزایای این سایت می توان به داشتن کانال در نرم افزار تلگرام می باشد که افرادی که مایل به دریافت آخرین اخبار سایت هستند می توانند با عضو شدن در آن از آخرین اخبار و پست هایی که سایت قرار داده می شود، مطلع گردند.&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: tahoma, arial, &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif; text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: tahoma, arial, &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif;">برای ورود به <b><a href="http://iran-music.net/">سایت ایران موزیک</a></b> کلیک کنید</p> <p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: tahoma, arial, &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Arial, sans-serif;"><br></p> text/html 2017-02-28T14:58:13+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon بهترین زمان برای کاشت سبزه عید http://efratiun.mihanblog.com/post/52 <p style="background: #FAE6BF;">در حال نزدیک شدن به عید هستیم و همه دوست دارند سبزه خود را هر چه زیباتر درست کنند. بهترین زمان برای کاشت سبزه عید در حال نزدیک شدن به عید هستیم و همه دوست دارند سبزه خود را هر چه زیباتر درست کنند.   بهترین زمان برای کاشت سبزه که تا روز 13 فروردین رشد کافی داشته باشند:   گندم = 20 اسفند  عدس = 15 اسفند ماش = 18 اسفند خرفه و شاهی = 22 اسفند شنبلیله و ارزن = 16 اسفند   • دانه های که باید حدود ۶ تا ۸ ساعت خیس کنید: یونجه ( مدت جوانه زدن : ۶-۵ روز ) شنبلیله ( مدت جوانه زدن : ۴-۳ روز ) تربچه ( مدت جوانه زدن : ۵-۴ روز ) کنجد ( مدت جوانه زدن : ۲-۱ روز </p> <p style=""><img class="" title="بهترین زمان برای کاشت سبزه عید" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/02/7451545_526565565.jpg" alt="بهترین زمان برای کاشت سبزه عید" width="400" height="396" srcset="http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/02/7451545_526565565.jpg 400w, http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/02/7451545_526565565-100x100.jpg 100w, http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/02/7451545_526565565-121x120.jpg 121w, http://www.jazzaab.ir/user_files/2017/02/7451545_526565565-152x150.jpg 152w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px"></p> <h3 style=""><span style="">بهترین زمان برای کاشت سبزه عید</span></h3> <p>در حال نزدیک شدن به عید هستیم و همه دوست دارند سبزه خود را هر چه زیباتر درست کنند.</p> <p> </p> <p>بهترین زمان برای کاشت سبزه که تا روز 13 فروردین رشد کافی داشته باشند:</p> <p> </p> <p><span style="">گندم = 20 اسفند </span></p> <p><span style="">عدس = 15 اسفند</span></p> <p><span style="">ماش = 18 اسفند</span></p> <p><span style="">خرفه و شاهی = 22 اسفند</span></p> <p><span style="">شنبلیله و ارزن = 16 اسفند</span></p> <p> </p> <p><span style=""><strong>•</strong> دانه های که باید حدود ۶ تا ۸ ساعت خیس کنید:</span></p> <p><span style="">یونجه ( مدت جوانه زدن : ۶-۵ روز )</span></p> <p><span style="">شنبلیله ( مدت جوانه زدن : ۴-۳ روز )</span></p> <p><span style="">تربچه ( مدت جوانه زدن : ۵-۴ روز )</span></p> <p><span style="">کنجد ( مدت جوانه زدن : ۲-۱ روز )</span></p> <p> </p> <p><span style=""><strong>•</strong> دانه هایی که باید حدود ۱۰ تا ۱۸ ساعت خیس کنید:</span></p> <p><span style="">نخود ( مدت جوانه زدن : ۴-۳ روز )</span></p> <p><span style="">عدس ( مدت جوانه زدن : ۵-۳ روز )</span></p> <p><span style="">ماش ( مدت جوانه زدن : ۵-۳ روز )</span></p> <p><span style="">سویا ( مدت جوانه زدن : ۵-۳ روز )</span></p> <p><span style="">آفتاب گردان ( مدت جوانه زدن : ۲-۱ روز )</span></p> <p><span style="">گندم ( مدت جوانه زدن : ۳-۲ روز )</span></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.jazzaab.ir/</p> text/html 2017-01-20T07:20:26+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon دانلود آهنگ کردی جدید بابک محمدی http://efratiun.mihanblog.com/post/51 &nbsp;<p style="text-align: center;">Download Ahang Shad <span style="color: #0000ff;"><strong>Babak Mohammadi - Manija</strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #003300;"><strong><a href="http://ir-music.net/"> دانلود آهنگ کردی</a></strong> شاد <span style="color: #0000cc;"><b> بابک محمدی </b></span> بنام <span style="color: #0000cc;"><b> منیجه </b></span> با لینک مستقیم </span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://ir-music.net/"><strong>دانلود آهنگ جدید</strong></a> شاد کردی مخصوص عروسی از هنرمند بابک محمدی</span></p>&nbsp;<p style="text-align: center;"><img src="http://ir-music.net/wp-content/uploads/cover/757556253.jpg" alt=" دانلود آهنگ شاد کردی بابک محمدی بنام منیجه" height="500" width="500"></p><p style="text-align: center;"><!--more--></p><h2></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://ir-music.net/">دانلود آهنگ کردی</a> بابک محمدی <span style="color: #003300;">بنام</span> منیجه</span><span style="color: #0000ff;"> دانلود آهنگ منیجه از بابک محمدی</span></h2> text/html 2016-12-28T15:23:39+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon دستگاه نورد آهن کارگر جوان را بلعید عکس http://efratiun.mihanblog.com/post/49 <p style="background: #FAE6BF;">کارگر افغانستانی روز گذشته با <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> نورد سرگرم کار بود که ناگهان به داخل <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> کشیده شده و جان خود را از دست داد.سایر کارگران به دنبال مشاهده این صحنه وحشتناک سراسیمه با سامانه 125 تماس گرفته و از آتش نشانی تهران درخواست کمک کردند.ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 66 به همراه گروه امداد و نجات 15 را به محل حادثه در جاده خاوران، بعداز شهرک قیام دشت، خیابان صاحب الزمان رهسپار کرد.</p> <img src="http://www.taknaz.net/user_files/2016/12/28584386.jpg" class="" alt="دستگاه نورد آهن کارگر جوان را بلعید عکس" title="دستگاه نورد آهن کارگر جوان را بلعید عکس"> <h2 style="">مرگ دلخراش کارگر جوان در میان <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> نورد آهن</h2> <p style=""> </p> <p style="">کارگر جوان که مشغول کار با <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> نورد بود به طور ناگهانی به داخل <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> کشیده شد و جان خود را از دست داد.</p> <p style=""> </p> <p style="">کارگر افغانستانی روز گذشته با <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> نورد سرگرم کار بود که ناگهان به داخل <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> کشیده شده و جان خود را از دست داد.سایر کارگران به دنبال مشاهده این صحنه وحشتناک سراسیمه با سامانه 125 تماس گرفته و از آتش نشانی تهران درخواست کمک کردند.ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 66 به همراه گروه امداد و نجات 15 را به محل حادثه در جاده خاوران، بعداز شهرک قیام دشت، خیابان صاحب الزمان رهسپار کرد.</p> <p style=""> </p> <p style="">رسول سعادتی رییس ایستگاه 66 آتش نشانی که به همراه آتش نشانان درمحل حادثه حاضر شده بود، دراین خصوص گفت: بنابه اظهارکارگران این کارگاه، این کارگر20 ساله که حسین – الف نام داشت درلحظات اولیه وقوع این حادثه با فریاد درخواست کمک کرد که دیگر دیر شده بود و او به میان این <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> پرقدرت کشیده شده و در دم جان داد.</p> <p style=""><img src="http://www.taknaz.net/user_files/2016/12/1545714821-taknaz-net.jpg" title="دستگاه نورد آهن کارگر جوان را بلعید عکس" alt="دستگاه نورد آهن کارگر جوان را بلعید عکس"></p> <h3 style="">مرگ کارگر جوان در <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> نورد آهن</h3> <p style=""> </p> <p style="">وی درمورد چگونگی بروز این حادثه افزود: این کارگر جوان مشغول وارد کردن یک قطعه آهن به داخل <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> نورد بود که ناگهان خودش نیز به درون این <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> کشیده شد و به طرز دلخراشی جان خود را از دست داد.</p> <p style=""> </p> <p style=""> سعادتی رعایت نکردن نکات ایمنی در هنگام کار با <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> نورد آهن و هم چنین نبود حفاظ مناسب بر روی این وسیله را ازجمله دلایل اولیه بروز این حادثه ذکر کرد و گفت: آتش نشانان به محض حضور در محل ضمن رعایت نکات ایمنی و قطع برق <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> اقدام به باز کردن فک های <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> کرده و پیکراین کارگر را از میان <b style="color:SlateBlue;">دستگاه</b> خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.</p> <p style=""> </p> <p style=""> رئیس ایستگاه آتش نشانی در ادامه ابراز داشت: پس از تائید فوت این شخص توسط امدادگران اورژانس، پیکر این کار جهت انجام تحقیقات لازم به نیروی انتظامی سپرده شد تا به پزشکی قانونی انتقال یابد.</p> <p style=""> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.taknaz.ir/</p> text/html 2016-12-28T15:22:35+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon بازیگران سریال لیسانسه ها خلاصه داستان تصاویر http://efratiun.mihanblog.com/post/48 <p style="background: #FAE6BF;"> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://myopra.ir/</p> text/html 2016-12-28T15:14:48+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29) http://efratiun.mihanblog.com/post/47 <p style="background: #FAE6BF;">کاریکاتور بابایی، فندک داری؟!/ آمار تکان دهنده پایین آمدن مصرف مواد مخدر <b style="color:FireBrick;">کاریکاتورهای</b> <b style="color:SlateBlue;">معنادار</b> و مفهومی کاریکاتور آلودگی هوا و وصیت نامه کاریکاتور مردم زیر‌فشار وام‌های ربوی له شده‌اند کاریکاتور تازه‌ترین افشاگری سرپرست پرسپولیس! کاریکاتور بابایی، فندک داری؟!/ آمار تکان دهنده پایین آمدن مصرف مواد مخدر کاریکاتور آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز! کاریکاتور آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز! کاریکاتور پشت‌پرده بی‌شوهری دخترها! کاریکاتور قیمت‌ها به دلار شد! کاریکاتور جدیدترین مدل ترافیک در تهران! کاریکاتور دلار از مرز 4 هزار تومان گذشت!   </p> <h3 style=""><span style=""><b style="color:FireBrick;">کاریکاتورهای</b> <b style="color:SlateBlue;">معنادار</b> و مفهومی</span></h3> <p class="" style=""><img title="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fu10241.jpg" alt="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)"></p> <p style="">کاریکاتور آلودگی هوا و وصیت نامه</p> <p class="" style=""><img title="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fu10242.jpg" alt="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)"></p> <p style="">کاریکاتور مردم زیر‌فشار وام‌های ربوی له شده‌اند</p> <p class="" style=""><img title="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fu10243.jpg" alt="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)"></p> <p style="">کاریکاتور تازه‌ترین افشاگری سرپرست پرسپولیس!</p> <p class="" style=""><img title="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fu10244.jpg" alt="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)"></p> <p style="">کاریکاتور بابایی، فندک داری؟!/ آمار تکان دهنده پایین آمدن مصرف مواد مخدر</p> <p class="" style=""><img title="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fu10246.jpg" alt="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)"></p> <p style="">کاریکاتور آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز!</p> <p class="" style=""><img title="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fu10247.jpg" alt="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)"></p> <p style="">کاریکاتور آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز!</p> <p class="" style=""><img title="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fu10248.jpg" alt="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)"></p> <p style="">کاریکاتور پشت‌پرده بی‌شوهری دخترها!</p> <p class="" style=""><img title="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fu10249.jpg" alt="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)"></p> <p style="">کاریکاتور قیمت‌ها به دلار شد!</p> <p class="" style=""><img title="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fu10250.jpg" alt="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)"></p> <p style="">کاریکاتور جدیدترین مدل ترافیک در تهران!</p> <p class="" style=""><img title="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fu10241.jpg0" alt="کاریکاتورهای معنادار و مفهومی (29)"></p> <p style="">کاریکاتور دلار از مرز 4 هزار تومان گذشت!</p> <p> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.jazzaab.ir/</p> text/html 2016-12-10T09:28:46+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon نوشیدنی ویژه برای تقویت مو روش تهیه http://efratiun.mihanblog.com/post/46 <p style="background: #FAE6BF;"><b style="color:Crimson;">نوشیدنی</b> برای تقویت مو در فصل سرما و همچنین بهار بسیاری از آقایان و خانم ها از ریزش مو و آلوپسی (طاسی) موقت شکایت می کنند که باعث نگرانی آن ها می شود. با این حال روش های موثری وجود دارد که می توان به شیوه ای کاملاً طبیعی از بروز این مسئله پیشگیری کرد و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن و موها را در اختیار آن قرار داد. در این مطلب شما را با فواید و روش تهیه یک <b style="color:Crimson;">نوشیدنی</b> مفید و سالم آشنا می کنیم که به دلیل دارا بودن ویتامین ها و مواد مغذی از درون با طاسی های موقت مقابله کرده و نه تنها استحکام موها را افزایش می دهد بلکه باعث تقویت عمومی بدن نیز می شود. لطفاً با ما همراه باشید.</p> <p class=""><img class="" title="نوشیدنی ویژه برای تقویت مو روش تهیه" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/hee850.jpg" alt="نوشیدنی ویژه برای تقویت مو روش تهیه" width="400" height="400"></p> <p> </p> <h3 style=""><span style=""><b style="color:Crimson;">نوشیدنی</b> ویژه برای تقویت مو</span></h3> <p style="">در این مطلب شما را با فواید و روش تهیه یک <b style="color:Crimson;">نوشیدنی</b> مفید و سالم آشنا می کنیم که به دلیل دارا بودن ویتامین ها و مواد مغذی از درون با طاسی های موقت مقابله کرده و نه تنها استحکام موها را افزایش می دهد بلکه باعث تقویت عمومی بدن نیز می شود. لطفاً با ما همراه باشید.</p> <p><span style=""><strong><b style="color:Crimson;">نوشیدنی</b> برای تقویت مو</strong></span><br> در فصل سرما و همچنین بهار بسیاری از آقایان و خانم ها از ریزش مو و آلوپسی (طاسی) موقت شکایت می کنند که باعث نگرانی آن ها می شود. با این حال روش های موثری وجود دارد که می توان به شیوه ای کاملاً طبیعی از بروز این مسئله پیشگیری کرد و تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن و موها را در اختیار آن قرار داد. در این مطلب شما را با فواید و روش تهیه یک <b style="color:Crimson;">نوشیدنی</b> مفید و سالم آشنا می کنیم که به دلیل دارا بودن ویتامین ها و مواد مغذی از درون با طاسی های موقت مقابله کرده و نه تنها استحکام موها را افزایش می دهد بلکه باعث تقویت عمومی بدن نیز می شود. لطفاً با ما همراه باشید.</p> <p style=""><span style=""><strong>پیشگیری از طاسی با مواد غذایی</strong></span><br> آلوپسی یا همان طاسی به دلیل عوامل متعددی بروز می کند که از بین آن ها می توان به غدد درون ریز یا عوامل تغذیه ای اشاره کرد. در واقع علاوه بر اختلالات هورمونی، بروز کمبود ویتامین و مواد معدنی در بدن نیز می تواند منجر به ریزش موها شود.</p> <p style="">جوی دو سر حاوی ویتامین های گروه B است که رشد موها را تحریک کرده و از آلوپسی جلوگیری می کند. این ویتامین ها باعث پرپشت شدن موها و افزایش مقاومت آن ها می شوند</p> <p>بهتر است بدانید که برخی مواد غذایی حاوی خواص درمانی هستند و نیازهای بدن را به اندازه مکمل ها تأمین می کنند. می توان با این مواد غذایی اسموتی تهیه کرد و به صورت یکجا از ترکیبی از خواص این مواد غذایی بهره برد و موهای سالم تر و مقاوم تری داشت.</p> <p class=""><img title="نوشیدنی ویژه برای تقویت مو روش تهیه" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/hee850-1.jpg" alt="نوشیدنی ویژه برای تقویت مو روش تهیه"></p> <p> </p> <p style=""><span style="">   </span><br> <span style=""><strong>کدام مواد غذایی و چگونه؟</strong></span></p> <p style=""><span style=""><strong>اسفناج</strong></span><br> هر جا سخن از سلامتی است نام اسفناج می درخشد! در واقع تمام سبزیجات دارای برگ سبز برای سلامتی موها بسیار مفید هستند چون حاوی ویتامین هایی مانند A و C هستند که به طور طبیعی موها را مرطوب نگه داشته و محکم می کند. علاوه بر این ویتامین ها، اسفناج سرشار از آهن است. باید بدانید که کمبود آهن در بدن باعث ریزش مو می شود. بنابراین لازم است تمام تلاشتان را برای جذب بیشتر این ماده معدنی به کار گیرید.</p> <p><span style=""><strong>توت فرنگی</strong></span><br> توت فرنگی سرشار از سیلیسیوم است. این ماده معدنی برای سلامت موها لازم و ضروری است. این توت های خوشرنگ و خوش طعم همچنین حاوی اسیدفولیک و ویتامین های B6 و B7 می باشند. شما می توانید با جذب بیشتر این مواد مغذی در خصوص نرمی و درخشندگی موهایتان مطمئن باشید و شوره سر و دیگر مشکلات پوست سر را از خود دور کنید.</p> <p style=""><span style=""><strong>جوی دو سر</strong></span><br> تمام غلات کامل برای سلامتی بدن و داشتن موهایی سالم و زیبا لازم و ضروری هستند. جوی دو سر حاوی ویتامین های گروه B است که رشد موها را تحریک کرده و از آلوپسی جلوگیری می کند. این ویتامین ها باعث پرپشت شدن موها و افزایش مقاومت آن ها می شوند.</p> <p><span style=""><strong>پرتقال</strong></span><br> پرتقال مانند تمام خانواده مرکبات حاوی میزان قابل توجهی ویتامین C است. این ویتامین به ساخت کلاژن کمک کرده و برای سلامت موها لازم و ضروری است. ویتامین C مقاومت موها را افزایش داده و آن ها را سالم نگه می دارد.</p> <p><span style=""><strong>گردو</strong></span><br> تمام سبزیجات دارای برگ سبز برای سلامتی موها بسیار مفید هستند چون حاوی ویتامین هایی مانند A و C هستند که به طور طبیعی موها را مرطوب نگه داشته و محکم می کند</p> <p>خشکبارها سرشار از مواد معدنی مورد نیاز موها هستند. این مواد غذایی خوشمزه دارویی سالم و طبیعی برای موهای نازک و مستعد موی خوره هستند. چون نرمی لازم را به موها بخشیده و از شکنندگی آن ها جلوگیری می کنند.</p> <p><span style=""><strong>روغن تخم کتان</strong></span><br> روغنی که از عصاره تخم کتان گرفته می شود سرشار از اسیدهای چرب ضروری است. این ترکیبات مغذی باعث تحریک رشد مو از فولیکول مو شده و موها را مرطوب نگه می دارند. اگر شما موهای خشکی دارید و دچار موی خوره می شوید حتماً این روغن را در برنامه غذایی تان بگنجانید.</p> <p><span style=""><strong>مخمر آب جو</strong></span><br> مخمر آب جو یک مکمل ایده آل برای موها، پاها و ناخن ها محسوب می شود. اکثر افراد از این مکمل ها برای پیشگیری از طاسی و ریزش مو استفاده می کنند. چون مخمر آب جو حاوی میزان زیادی ویتامین ها و مواد معدنی مفید برای سلامت موها است.</p> <p><span style=""><strong>گیاه ماکا</strong></span><br> این گیاه غده ای متعلق به کشور پرو است و یک ماده غذایی فوق العاده برای سلامت موها محسوب می شود. چون حاوی میزان زیادی ویتامین ها و مواد معدنی از جمله آهن است. علاوه بر این، گیاه ماکا یک داروی طبیعی تنظیم کننده هورمون ها برای خانم ها و آقایان محسوب می شود و عوارض جانبی داروهای هورمونی صنعتی را نیز ندارد.</p> <p class=""><img title="نوشیدنی ویژه برای تقویت مو روش تهیه" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/hee850-2.jpg" alt="نوشیدنی ویژه برای تقویت مو روش تهیه"></p> <p> </p> <p style=""><span style=""><strong><b style="color:Crimson;">نوشیدنی</b> برای تقویت مو</strong></span></p> <p style=""><span style=""><strong>گام به گام تا تهیه اسموتی ضد طاسی</strong></span></p> <p style="">برای تهیه این اسموتی به ترکیبات زیر نیاز دارید:<br> اسفناج تازه: 1 مشت<br> توت فرنگی رسیده و ارگانیک: 5 عدد<br> بلغور جوی دو سر: 1 قاشق سوپخوری معادل 10 گرم<br> آب پرتقال تازه و خانگی: 1 لیوان معادل 200 میلی لیتر<br> روغن تخم کتان: 1 قاشق معادل 15 گرم<br> گردوی خام و بدون نمک: 4 عدد<br> پودر مخمر آب جو: 1 قاشق غذاخوری معادل 10 گرم<br> پودر گیاه ماکا: نصف قاشق غذاخوری معادل 5 گرم</p> <p><span style=""><strong>روش تهیه</strong></span><br> ابتدا آب پرتقال را بگیرید. سپس آن را با بقیه ترکیبات ذکر شده به مدت یک دقیقه در مخلوط کن، مخلوط کنید تا به یک بافت کرمی و بدون گلوله و صاف برسید. این اسموتی را هر روز صبح به صورت ناشتا میل کنید. چون در این صورت تأثیر بیشتری دارد. یادتان باشد که این اسموتی را زمانی تهیه کنید که قصد مصرف آن را دارید. در این صورت تمام ترکیبات آن فعال بوده و بیشتر از خاصیت آن ها بهره می برید.</p> <p style=""><span style="">منبع:tebyan.net</span></p> <p> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.jazzaab.ir/</p> text/html 2016-12-10T08:49:19+01:00 efratiun.mihanblog.com bache mosalmoon تصاویر و داستان سریال شهرکی ها http://efratiun.mihanblog.com/post/45 <p style="background: #FAE6BF;">خواهر بهرام که دامپزشک وحامی محیط زیست است به همراه شوهر بیکارش که در تلاش است تا شغلی مناسب به دست آورد در همان شهرک زندگی می کنند. یکی از دوستان قدیمی بهرام به همراه همسر و دخترش نیز در همسایگی بهرام سکونت دارد؛ دوست بهرام وضعیت اقتصادی مناسبی دارد و این موضوع در رفتار و شخصیت همسرش بی تاثیر نیست. مدیر تولید بهرام هم از کودکی یار و یاور او بوده و در حل مشکلات، مشاور بهرام است که البته همیشه محاسباتش اشتباه از آب در می آید. در طول قصه وقایع و اتفاقاتی که حول محور این خانواده ها رخ می دهد روایت می شود وسریال ساختاری اپیزودیک دارد.</p> <p class="" style=""><img title="تصاویر و داستان سریال شهرکی ها" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fun2057.jpg" alt="تصاویر و داستان سریال شهرکی ها"></p> <p> </p> <h3 style=""><span style="">تصاویر و <b style="color:DodgerBlue;">داستان</b> سریال شهرکی ها</span></h3> <p style="">بهرام گردآوری تهیه کننده ای مقروض است که کلیه عوامل حکم جلب او و مدیر تولیدش را گرفته اند. بهرام در تلاش است با گرفتن سفارشِ کار جدیدی از شبکه آبروی از دست رفته خویش را به دست آورد. این موضوع خط اصلی قصه می باشد ولی در روند به <b style="color:DodgerBlue;">داستان</b>ک های متعددی با سوژه ها و مضامین روز جامعه با نگاهی انتقادی پرداخته شده است.بهرام گردآوری به همراه همسرش که آشپزی نمونه است و تنها پسرش که علاقه مند به مدیا و اینترنت است در شهرک «شهرکی ها» ساکن است.</p> <p class="" style=""><img title="تصاویر و داستان سریال شهرکی ها" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fun2057-1.jpg" alt="تصاویر و داستان سریال شهرکی ها"></p> <p style="">خواهر بهرام که دامپزشک وحامی محیط زیست است به همراه شوهر بیکارش که در تلاش است تا شغلی مناسب به دست آورد در همان شهرک زندگی می کنند. یکی از دوستان قدیمی بهرام به همراه همسر و دخترش نیز در همسایگی بهرام سکونت دارد؛ دوست بهرام وضعیت اقتصادی مناسبی دارد و این موضوع در رفتار و شخصیت همسرش بی تاثیر نیست. مدیر تولید بهرام هم از کودکی یار و یاور او بوده و در حل مشکلات، مشاور بهرام است که البته همیشه محاسباتش اشتباه از آب در می آید. در طول قصه وقایع و اتفاقاتی که حول محور این خانواده ها رخ می دهد روایت می شود وسریال ساختاری اپیزودیک دارد.</p> <p class="" style="">   <img title="تصاویر و داستان سریال شهرکی ها" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fun2057-2.jpg" alt="تصاویر و داستان سریال شهرکی ها"></p> <p style=""><span style=""><strong>بازیگران اصلی سریال «شهرکی ها» عبارتند از:</strong></span></p> <p style="">بیژن بنفشه خواه (بهرام گردآوری)، روشنک عجمیان (ناهید)، عباس جمشیدی (خشایارسالاری)، سوسن پرور (بهناز گردآوری)، نگین معتضدی (سهیلا)، علی موسویان (خسرو جراح)، ماهان عبدی (پویا گردآوری)، ثمیلا شفیعی (بیتا جراح)، امیر کربلایی (صحبت مامانی) و با تشکر از تینو صالحی و تعداد زیادی از بازیگران مهمان که در این سریال دعوت ما را  پذیرفتند.</p> <p class="" style=""><img title="تصاویر و داستان سریال شهرکی ها" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fun2057-3.jpg" alt="تصاویر و داستان سریال شهرکی ها"></p> <p style=""><span style=""><strong>دیگر عوامل سریال «شهرکی ها» عبارتند از:</strong></span></p> <p style="">تهیه کننده: فرید شب خیز، کارگردان: علی شب خیز، نویسنده: علی شب خیز سید محمد جواد حسینی سودابه بیضایی، مجری طرح و مدیر تولید: غلامرضا هاشم زاده، مدیر تصویر برداری: جمال شمس، مدیر صدا برداری: احمد پولی بابایی، طراح گریم: شهرام خلج، طراح صحنه و لباس: رضا مفاخری، تدوین: امیر ولی خانی، صدا گذاری و ترکیب صدا: حبیب ده بزرگی، موسیقی: پویا نیک پور، خواننده: سینا حجازی</p> <p class="" style=""> <img title="تصاویر و داستان سریال شهرکی ها" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fun2057-4.jpg" alt="تصاویر و داستان سریال شهرکی ها"></p> <p style="">تصاویر سریال شهرکی ها</p> <p class="" style="">   <img title="تصاویر و داستان سریال شهرکی ها" src="http://www.jazzaab.ir/user_files/2016/12/fun2057-5.jpg" alt="تصاویر و داستان سریال شهرکی ها"></p> <p style=""><span style="">منبع: بانی فیلم</span></p> <p> </p> <p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منبع مطلب :</p><p>http://www.jazzaab.ir/</p>